Informacje dla przewodników PTTK

Osoby zainteresowane przedłużeniem uprawnień Przewodnika PTTK proszone są o złożenie do dnia 10 września br. (termin ostateczny) wniosku wraz z załącznikami w Biurze Oddziału. Należy też wnieść stosowną opłatę i mieć aktualnie opłaconą składkę członkowską PTTK.

Wniosek o przedłużenie uprawnień przewodnickich do pobrania (pdf)


Dodatkowe informacje…

Informacja przeznaczona jest dla przewodników, którzy w 2015 r. uzyskali identyfikatory przewodnika PTTK. Nie przewidujemy w najbliżej przyszłości przyjmowania wniosków od innych osób.