Turystyczne wieści

Wycieczka

Bełz – Krystynopol – Sokal – Waręż

Program

Wyjazd w dniu 8 lipca o godz. 6-tej z parkingu przy ul. Partyzantów (d. PZU)
Granicę przekraczamy w Dohobyczowie ,

Trasa przejazdu Zamość, Łabunie, Komarów, Tyszowce, Poturzyn, Dołhobyczów

Zwiedzanie zabytków Bełza dawnej stolicy Ziemi Bełskiej, dawnego Krystynopola (ob. Czerwonograd), Sokala oraz Waręża.
Powrót w godz. wieczornych również przez Dołhobyczów.

Koszt wycieczki 65 zł – członkowie PTTK i słuchacze Kursu Organizatorów Turystyki w pierwszej kolejności, pozostali w miarę wolnych miejsc – 70 zł. Ilość miejsc ograniczona.

Świadczenia  w ramach opłaty:
przejazd busem klasy turystycznej,
ubezpieczenie,
pilotaż i obsługa przewodnicka – w ramach wolontariatu.
Wyżywienie we własnym zakresie, najlepiej zabrać z domu.

Konieczny jest ważny paszport
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w Biurze Oddziału do dnia 3 lipca godz.12-ta.


Zapraszamy i przyjmujemy zgłoszenia na letnie wycieczki do Lwowa

Terminy:

7, 15, 22, 29 lipca

4, 12, 19, 26 sierpnia

Szczegółowy program wycieczki do Lwowa >>>(pdf)

Koszt 150 zł z obiadem

Przy wyjeździe na Ukrainę konieczny ważny paszport


Najbliższe imprezy

Uwaga zmiana terminu Sesji Krajoznawczej

Zapraszamy na Sesję krajoznawczą Rzeki i źródła Roztocza w dniu  9 września br. 24 czerwca br. więcej informacji <<< 

Wspomnienia rajdowe >>>

Zgodnie z wolą naszej “Mamy” turystycznej Władysławy Podobińskiej co 10 Rajd Nocny odbywa się w Górecku Starym.
Pierwszy rajd odbył się we wrześniu 1957 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 czerwca br.
Opłata jak zwykle 25 zł.

Na znaczku roztoczańska czarownica oświadcza się miotłą czarownikowi roztoczańskiemu o osobliwej urodzie.

Regulamin Rajdu do pobrania (pdf)

 

3 Rajd “Tajemnice twierdzy Zamość”


20-21.05.2017 r.

Opublikowany przez Edward Słoniewski na 21 maja 2017

 

 

43 Rajd Czerwony Kapturek z metą w Trzęsinach na Roztoczu Zachodnim

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 maja br.  Opłata jak zwykle 25 zł.
Regulamin Rajdu do pobrania (pdf)

43 Rajd “Czerwony Kapturek”

XXXV Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu

 

Informacje o nowych władzach Oddziału

Spotkania rocznicowe

 

Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki przy O/PPTK w Zamościu

zaprasza

w  dniu 04 lutego 2017 r (sobota) o godz. 9.30 na spotkanie rocznicowe w Lasowcach  (koło pomnika)

w

74 ROCZNICĘ BITWY Oddz. AK „Podlaskiego” podczas powstania zamojskiego

Wspomnienia tutaj >>>