Turystyczne wieści

Przewodnicy PTTK, którzy wyrażają zgodę na współpracę w br. z BORT PTTK w Zamościu, proszeni są o jak najszybszy kontrakt z Biurem  (najlepiej osobisty).

XXXV Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu

 

Informacje o nowych władzach Oddziału

Spotkania rocznicowe

 

Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki przy O/PPTK w Zamościu

zaprasza

w  dniu 04 lutego 2017 r (sobota) o godz. 9.30 na spotkanie rocznicowe w Lasowcach  (koło pomnika)

w

74 ROCZNICĘ BITWY Oddz. AK „Podlaskiego” podczas powstania zamojskiego

Wspomnienia tutaj >>>