Ważne informacje dla przewodników

 

Informacja dla przewodników i pilotów PTTK

 

Osoby zainteresowane (czyli posiadające uprawnienia pilota wycieczek wydane przez Urząd Marszałkowski lub Wojewodę) prosimy o zgłaszanie się  do Biura Oddziału PTTK w godzinach 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku.
Należy przynieść legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski, legitymację PTTK z opłaconą składką.
Dokumenty zbieramy do końca listopada 2016.

Opłata za wydanie nowej legitymacji -10 zł.


 

Osoby, które nie dokonały jeszcze wymiany legitymacji przewodnickich proszone są
o dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 1 zdjęcie
oraz legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką PTTK
w terminie do końca listopada 2016.

Opłata za wydanie nowej legitymacji – 10 zł.

 

 


Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 maja br.w Biurze Oddziału PTTK są do odbioru nowe legitymacje przewodników PTTK.


Informacja dla przewodników terenowych PTTK

Uprzejmie informujemy, że członkowie PTTK  posiadający dotychczasowe uprawnienia przewodnika terenowego nadane przez Wojewodę lub Marszałka Woj. mogą potwierdzić uprawnienia i uzyskać legitymację przewodnika terenowego PTTK spełniając następujące warunki:

 1. powinni zgłosić się osobiście do Oddziału PTTK w Zamościu 
 2. przedstawić oryginał legitymacji przewodnickiej wydanej przez wojewodę lub marszałka (do wglądu),
 3. przekazać kserokopię wszystkich stron w/w legitymacji przewodnickiej,
 4. przedstawić legitymację PTTK z opłaconą składką członkowską za 2015 r. (normalną lub ulgową),
 5. dostarczyć aktualne 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 6. uiścić opłatę za nową legitymację w wys. 10 zł,
  Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1/2014 Sekretarza Generalnego PTTK – http://przewodnicy.pttk.pl
  Nową legitymację można uzyskać jedynie na wniosek Zarządu Oddziału PTTK.
  Zarząd Główny PTTK nie przyjmuje dokumentów indywidualnie.