Turystyczne wieści

Rajd pieszy

Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki zaprasza miłośników Roztocza młodszych i starszych na Rajd Wiosenny i spotkanie ze smokami roztoczańskimi.
Spotkanie w sobotę 25 marca o godz. 9.30 na parkingu przy „Gargamelu” w Rebizantach nad Tanwią.
Program:
– powitanie
– wędrówka Szlakiem „Szumów” (i nie tylko) do wzgórza Kościółek, szukanie śladów dawnej granicy Galicji i Kongresówki, kozackich skrytek, antałka zakopanego przez przemytników (czy z zawartością to się okaże..), zwiedzanie wzgórza Kościółek w widłach Tanwi i Jelenia, przejście na Smoki. Później pójdziemy do wodospadu na Jeleniu i powrót do miejsca startu. Panie napiją się obowiązkowo wody
ze “źródełka miłości”.
Prowadzą zamojscy przewodnicy i przodownicy – kto? to się okaże na starcie…
Czas wędrówki ok. 4-5 godz. z odpoczynkami.
Tradycyjnie: kijki NW, dojazd, wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie.
Zapraszamy, zapraszamy, bo pogoda ma być wiosenna, motylki będą fruwać a ptaszki świergotać…


Kurs Organizatora Turystyki

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu uprzejmie informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na kurs „Organizatora turystyki” przede wszystkim dla członków PTTK i przyszłych członków.
Termin zgłoszeń do 14 kwietnia 2017 r. w Biurze Oddziału.
Szkolenie teoretyczne jest bezpłatne, rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia. Natomiast wycieczki krajowe (4-5) będą płatne (od 40 – 60 zł).
W ramach kursu przewidujemy 2 wycieczki na Ukrainę: do Sokala i Bełza oraz do Krechowa, Żółkwi i Potylicza. Ceny wycieczek na Ukrainę zostaną ustalone w zależności od ilości uczestników.
Szczegóły zostaną podane zainteresowanym osobom na spotkaniu organizacyjnym.

Na zakończenie kursu zostaną wręczone certyfikaty ukończenia.

XXXV Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu

 

Informacje o nowych władzach Oddziału

Spotkania rocznicowe

 

Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki przy O/PPTK w Zamościu

zaprasza

w  dniu 04 lutego 2017 r (sobota) o godz. 9.30 na spotkanie rocznicowe w Lasowcach  (koło pomnika)

w

74 ROCZNICĘ BITWY Oddz. AK „Podlaskiego” podczas powstania zamojskiego

Wspomnienia tutaj >>>