1. Organizatorzy:

Oddział PTTK w Zamościu Komisja Turystyki Pieszej

Koło Terenowe PTTK w Lubyczy Królewskiej

Urząd Miasta Zamość

Gmina Lubycza Królewska


2. Patronat medialny: Kurier Lubelski


3. Cele Rajdu:

* poznanie walorów krajoznawczych Roztocza

* promocja szlaków turystycznych na Roztoczu

* propagowanie turystyki pieszej, kolarskiej i krajoznawstwa,

* poznanie walorów turystycznych Roztocza Wschodniego

* zdobywanie punktów do odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej,

* propagowanie wiedzy ekologicznej, (Rok Przyrody PTTK)

* integracja braci turystycznej...

            4. Termin Rajdu:

Rajd odbędzie się w dn. 20 września 2008 r. (sobota)

(bez względu na pogodę)

5. Warunki uczestnictwa:

W Rajdzie mogą uczestniczyć grupy zgłoszone przez jednostki PTTK, PTSM, szkoły, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni (młodzież poniżej 18 lat pod opieką osób dorosłych). Opiekunami drużyn muszą być osoby pełnoletnie (1 opiekun na 10 uczestników). Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe przygotowanie i zachowanie uczestników. W przypadku wyrządzenia szkody uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną. Uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości Listy zgłoszeń grup szkolnych powinny być potwierdzone przez opiekuna i dyrektora szkoły.

Interpretacja postanowień regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

W przypadku zgłoszenia się na trasę mniej niż 15 osób, trasa zostanie odwołana a uczestnikom zaproponujemy inną trasę

6. Koszty uczestnictwa:

* wpisowe 15 zł,

* w przypadku nie korzystania z transportu organizatora 8 zł.

Wpisowe należy wpłacać do BORT PTTK w Zamościu ul. Staszica 31 do dnia 15.09.2008.

Na trasach ilość miejsc ograniczona.

7. Świadczenia dla uczestników w ramach wpisowego:

* transport autokarowy,

* znaczek rajdowy,

* ubezpieczenie NW,

* odcisk pieczęci rajdowej - gdzie kto chce,

* opiekę przodownicką i przewodnicką,

* nagrody za uczestnictwo w konkursach,

* bezpłatny udział opiekunów (1 na 10 uczestników)

* napój z jesiennych owoców.

Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie:

wyżywienie, ubiór stosownie do pogody, dobry humor...

8. Program Rajdu:

Wyjazd autokarów z Zamościa - parking PZU o godz. 8-ej  w dniu 20 września 2008 r.

Wędrówki piesze

Trasa I

Bełzec - Brzeziny – Bieniaszówka – Huta Lubycka 12 km

Trasa II

Pawliszcze – Krągły Goraj – Długi Goraj – Huta Lubycka 10 km

Trasa III

Huta Lubycka – Lasy Monastyrskie – Monastyrz – Huta Lubycka 9 km

Trasa IV

Narol – Huta Lubycka 15 km

Zapraszamy również na trasy indywidualne oraz turystów na rowerach....


9. Obsługa Rajdu:

Kierownik Rajdu – Grzegorz Żeligowski PTP

Obsługa mety – Kazimierz Dziok PTP, Katarzyna Krupa przew.

Kierownicy trasy I - Ryszard Łapa PTP i Adam Jarosz PTP

Kierownicy trasy II - Zbigniew Pietrynko PTP i Tomasz Krupa PTP

Kierownicy trasy III - Edward Słoniewski PTP i Jarosława Lasek PTP

Kierownik trasy IV - Janusz Kapecki PTP

10. Program zakończenia Rajdu

Spotkanie uczestników wszystkich tras w  Hucie Lubyckiej

o godz. 12-tej.

Przy ognisku rajdowym odbędą się konkursy: krajoznawczy oraz piosenki turystycznej, wybór miss rajdu a nawet konkurs sprawnościowy dla utrudzonych wędrowców.


Powrót do Zamościa w godz. popołudniowych...


Zobacz galerię wspomnień Edwarda

Zobacz galerię wspomnień Grzegorza

Wspomnienia z

Rajdu „Miłośników Roztocza” po Roztoczu Wschodnim (20.09.2008 r.)

Organizator: Oddział PTTK w Zamościu

Współorganizatorzy: Urząd Miasta Zamość, Gmina Lubycza Królewska, Rada Sołecka wsi Huta Lubycka oraz Kurier Lubelski.

Chociaż aura od kilku dni nie zachęcała do pieszych wędrówek to w sobotę na parkingu w Zamościu pojawiła się spora grupa uczestników – młodzież z opiekunami ale też turyści indywidualni, ok. 150 osób.

Zaplanowano 4 trasy rajdowe. Nie przestraszyła nas rozmoknięta „sapowatka”. Taka roztoczańska gleba po deszczu kiedy wędrowiec idzie dróżką pokrytą taką glebą to musi się nasapać a często sznurówki z przeciążenia pękają.

Wszyscy z ochotą szli oglądając to bunkry linii Mołotowa, to ślady wilków, ktoś nawet wypatrzył  rysia, który z ciekawością przyglądał się  obłoconym turystom. Zobaczyliśmy na trasach ogromne okazy jałowców i buków w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym.

Uczestnicy dotarli na metę nieco wcześniej. Ze względu aurę – zrezygnowaliśmy z planowanych wcześniej odpoczynków.

Na mecie powitali nas – kierownik Rajdu przodownik turystyki pieszej Grzegorz Żeligowski oraz przedstawiciel Gminy Lubycza Królewska p.  Piotr Krzych. Ognisko rajdowe mimo deszczu płonęło na mecie.

Po chwili odpoczynku i wypiciu gorącego napoju przygotowanego przez panie z Huty Lubyckiej trzeba było zmienić (kto miał) obuwie lub skarpetki. Po ok. pół godzinie rozpoczęły się tradycyjne rajdowe konkursy.

Konkurs krajoznawczy odbył się w wiejskiej świetlicy, bo na dworze lało – padał taki roztoczański gęsty „kapuśniaczek”.

Laureaci:
Diana Tytoń, Andżelika Jonek , Ania Pasieczna,  Ewelina Malec, Artur Adamko  z Gimnazjum Nr 6 w Zamościu
Tomasz Kitka z SP Nr 3 w  Zamościu
Honorata Krupa z SP 8 w Zamościu
Łukasz Rutyna, Andrzej Krupa z Gimnazjum nr 5 w Zamościu

 

Odbył się również konkurs na najbardziej zmokniętą ale piękną miss  rajdu.

Najpiękniejsze dziewczęta - miski Rajdu to:
Natalia Wawryk z SP Nr 3 w Zamościu  - miss
Agata Koziej z Gimnazjum w Średniem Dużem - I wicemiss
Klaudia Baj z Gimnazjum Nr 6 w Zamościu - II wicemiss

 W namiocie rozlegały się śpiewy piosenek turystycznych – grupowo i solo.

Drużyna z Gimnazjum Nr 6 Zamość
Agata Koziej Gimnazjum w Średniem Dużem
Drużyna z SP Nr 4 w Zamościu

Laureaci konkursów otrzymali mnóstwo upominków tzn. nagród.

O godz. 13-tej zostaliśmy zaproszeni nad wiejską sadzawkę w hucie Lubyckiej odbył się pokaz prania kijankami – pokazywały jak się dawniej prało panie  Janina Patałuch i Kazimiera Kmieć.

 Jak się międliło konopie pokazywali p. Eleonora Woś i p. sołtys Huty Lubyckiej Józef Myszkowski.

Po pokazach wróciliśmy do świetlicy, impreza powoli się zbliżała do zakończenia. Kulminacyjnym elementem rajdu było wręczenie tradycyjnych korowajów (2) które na zamówienie UG w Lubyczy Królewskiej upiekła w swoim piecu chlebowym p. Maria Kogut też z Huty Lubyckiej.

Jeden korowaj otrzymała drużyna z SP Nr 3 W Zamościu za aktywny udział w imprezach w tym roku. Drugi korowaj otrzymał pan Jan, który na Rajd Miłośników Roztocza przyjechał aż z woj. dolnośląskiego. W rajdzie uczestniczyli również turyści z Szydłowca.

Piękny obraz akwarelę namalowany przez p. Beatę Sałamacha a ufundowany przez Gminę Lubycza Królewska p. Piotr Krzych i Grzegorz Żeligowski wręczyli  kol. Edwardowi Słoniewskiemu prezesowi Oddziału PTTK w Zamościu za wkład pracy w promocję Gminy Lubycza Królewska.

Kol. Grzegorz Żeligowski i Ryszard  Łapa podziękowali uczestnikom i ich opiekunom za udział w rajdzie i autokarami powróciliśmy do swoich domów. Wieczorem i w następnych dniach oglądaliśmy galerię wspomnień z rajdu na stronie Oddziału PTTK – http://zamosc.pttk.pl .

Do spotkania za rok tylko przy bardziej łaskawej aurze...

W tym roku jeszcze będą 3 rajdy – w październiku „Rydz na patelni” i „Pieczony Ziemniak” a w grudniu „Mikołajkowy” na które serdecznie zapraszamy.

oprac. ES

Powrót